کتاب های پیشنهادی

پيشگفتار مؤلف كتاب مديريت بحران در حوادث هسته اي

مارس16
image_pdfimage_print

 پيشگفتار مؤلف

آن‌گاه كه مسلم بن عقيل مي‌توانست در يك اقدام غافلگيرانه ( تروريستي )، ابن زياد را در خانه‌ي هاني بن عروه، از پاي درآورد با توجه به اصول و آموزه‌هاي دين مبين اسلام از اين كار  صرفنظر نمود تا رفتار وي سرمشقي باشد براي آزادي خواهان عالم. هرچند رفتار انساني در جنگ، مورد سفارش اسلام بوده است، اما حفاظت از منافع مادي و معنوي فرد و اجتماع نيز در آموزه‌هاي دستوري قرآن مورد توجه بوده و بر آن تاكيد شده است. از آن ميان مي‌توان به آيات قرآن كه به شكل انذار وارد شده و نوعي جنگ رواني را مدّ نظر قرار داده است،  اشار نمود.

 هدف از تهيه دستورالعمل مديريت بحران در حوادث هسته‌اي، برنامه‌ريزي اوليه و طراحي مناسب تاسيسات مربوط به آن است. هدف از اين نوشتار، ايجاد آمادگي دربرابر حوادث مختلف هسته‌اي اعم از تعمدي و يا غير عمد بوده كه درنهايت جلوگيري از تجاوز و حمله احتمالي دشمنان شناخته شده و ناشناخته به حريم امت و جامعه اسلامي را باعث خواهد شد.

براي فائق آمدن بر مشكلات مراكز هسته‌اي يك سري از عوامل نقش اساسي را خواهد داشت كه بر اساس آن، منفعت ملي كه هدف اساسي و تعيين كننده نهايي است، راهنماي تصميم گيري قرار خواهد گرفت. به رغم اين‌كه سياست، دنيايي تنيده شده از پنهان كاري را دربرابر مديران مراكز هسته‌اي به تصوير مي‌كشد، لكن درفضايي چنين مه‌آلود  و دنيايي كه نيست‌ها هست و هست‌ها نيست جلوه مي‌كند جز به هدايت سايه و روشن اطلاعات، گامي به پيش نهادن ممكن نمي‌گردد.

بنابراين كتاب حاضر بدون درنظر گرفتن مسائل سياسي و يا تجاوزگرانه، صرفاً از نظر علمي، اطلاعات و توصيه‌هايي را به منظور بهداشت راديولوژيكي و موارد ايمني مربوط به حوادث هسته‌اي در اختيار شما قرار داده است. اين حوادث چه تعمدي باشد و چه در نتيجه قصور در طراحي و يا در اثر خطاي انساني صورت گرفته باشد، پيامدهاي ناگواري را به همراه خواهد داشت.  بنابراين متن حاضر بر اساس ارزيابي شرايط بحراني، تهيه توصيه‌هاي مربوط به پيامدهاي آني و طولاني مدت حوادث راديولوژيكي، ارتباطات و موارد مديريتي آن در شرايط مختلف بروز حادثه، تهيه شده است. همچنين سعي شده است تا در اين كتاب در خصوص توصيه‌هاي آموزشي، راهنمايي‌هايي براي پرتوگيري داخلي و خارجي از جمله رفع آلودگي و پاكسازي آورده شود.

 مهندس رضا بدريان

عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود

وب سایت آزمایشی

متن دیدگاه شما :