کتاب های پیشنهادی

پيشگفتار كتاب مديريت بحران در حوادث هسته اي

مارس16
image_pdfimage_print

 پيشگفتار  

به‌دنبال انقلاب صنعتي و رشد و توسعه‌ي همه جانبه‌ي جهان در ابعاد مختلف، استيلاي بشر بر منابع خداداي طبيعي و انرژي و به دنبال آن انقلاب در عرصه‌ي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و افزايش شرايط رفاه بشر كه منجر به افزايش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، ايجاد شرايط تغييرات و نوسانات اقليمي، گرمايشي جهاني و تشديد وقوع مخاطرات طبيعي گرديد، موضوع دست‌يابي به منابع جديد انرژي در اولويت‌ برنامه‌هاي توسعه‌اي جهاني قرار گرفت.

 با رشد شتابان علم و فن‌آوري در جهان، در مدت كوتاهي نيروگاه‌ها و مراكز هسته‌اي، جهت بهره‌گيري بيشتر از انرژي و مقاصد از پيش تعيين شده، طراحي و اجرا گرديد و هم اينك در تعدادي از كشورهاي صنعتي به دليل عدم برنامه‌ريزي مؤثر و ناديده گرفتن اصول زيست محيطي و ايمني، حوادث مخرب انساني و محيطي را نيز دربرداشته است مانند: حوادث كشورهاي هندوستان-روسيه و ژاپن كه به علت عوامل دروني و محيطي به وقوع پيوستند و حادثه‌ي سونامي ژاپن بارديگر نگاه برنامه‌ريزي جهاني در اين صنعت را به ضرورت توجه به اصول مديريت بحران در طرح‌ها معطوف داشت.

ازاصول اوليه مديريت بحران، اجراي طرح‌هاي پيشگيرانه و آمادگي در مقابل با حوادث احتمالي با منشاء طبيعي است كه به نحوي تأثيرگذار در ساختار جوامع است. باتوجه به پيشرفت‌هاي مهم كشور جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي جهاني از قبيل فن‌آوري هوا-فضا، ارتباطات، انرژي هسته‌اي و توان علمي جوانان و دانشمندان ايران زمين و اهداف صلح آميز هسته‌اي، پرداختن به چگونگي شناخت انواع حوادث احتمالي و راه‌كارهاي پيشگيرانه و نيز اصول اوليه‌ي آمادگي دربرابر حوادث، بسيار حائز اهميت است.

در اين كتاب سعي گرديده با توجه به استقرار مراكز مهم صنعتي و انرژي هسته‌اي در استان اصفهان، اطلاعات مفيدي درخصوص آشنايي با مفاهيم و اصول مديريت بحران در حوادث هسته‌اي و افزايش آگاهي‌هاي بخش‌هاي مختلف ارائه گردد.

اداره مديريت بحران استانداري اصفهان با هم‌فكري مراكز علمي و تحقيقاتي و درقالب اجراي طرح مطالعاتي خطرپذيري و مديريت بحران استان در جهت ارتقاء سطح ايمني شهرها و روستاها، ضمن اجراي طرح‌هاي پيشگيرانه نسبت به ايجاد زمينه‌هاي آموزشي و توانمندسازي جامعه در ارتقاء سطح آمادگي نقش بسزايي ايفا مي‌نمايد.

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نیز به عنوان مسئول سلامت آحاد جامعه استان و مسئول كارگروه بهداشت و درمان شوراي هماهنگي مديريت بحران استان، يكي از اولويت‌ها‌ي خود را آموزش دست اندركاران و آمادگي لازم براي پيشگيري و مقابله با حوادث احتمالي هسته‌اي قرارداده است بنابراين كتاب حاضر در اين راستا تدوين و منتشر شده است.

     مهندس منصور شیشه فروش  ( مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان )

      دکتر  شاهین شیرانی   ( رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  و قائم مقام وزیر در استان )

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود

وب سایت آزمایشی

متن دیدگاه شما :